Ile cyfr ma nr konta bankowego i jak rozpoznać, który to bank?

W Polsce standardowy numer rachunku bankowego, znany jako numer IBAN (International Bank Account Number), składa się z 28 znaków: 2 liter (kod kraju) oraz 26 cyfr.

Przykład: PLnn GGGG GGGG WWWW WWWW WWWW WWWW

Gdzie:

„PL” to kod kraju (Polska).
„nn” to cyfry kontrolne.
„GGGG GGGG” to identyfikator banku.
„WWWW WWWW WWWW WWWW” to indywidualny numer rachunku klienta.

Jak rozpoznać, który to bank na podstawie numeru rachunku?

Aby rozpoznać bank, do którego należy dany rachunek, trzeba zwrócić uwagę na tę część „GGGG GGGG” w numerze IBAN. To jest identyfikator banku. Każdy bank w Polsce ma swój własny unikalny identyfikator. Istnieje wiele różnych banków w Polsce, i każdy z nich ma swój własny numer identyfikacyjny przypisany do rachunku.

Na przykład:
1050 – ING Bank Śląski
1090 – BZ WBK (obecnie Santander Bank Polska)
1020 – PKO BP
… i wiele innych.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli chcesz precyzyjnie zidentyfikować bank na podstawie numeru rachunku, możesz skorzystać z oficjalnych list identyfikatorów banków udostępnianych przez Narodowy Bank Polski. Alternatywnie, istnieją również narzędzia online, które umożliwiają weryfikację numeru IBAN. Te źródła informacji pozwolą Ci na sprawdzenie, do jakiego banku należy dany numer rachunku.