Rozsądne inwestycje: kilka słów o obligacjach

Pierwsze skojarzenia, jakie wywołuje w nas słowo „obligacje” to przeważnie idące z nimi w parze „akcje”. Obligacje to także papiery wartościowe, jednak po głębszym przyjrzeniu się im okazuje się, że zasady inwestowania w nie, są zupełnie inne niż w przypadku akcji.

Obligacja obarczona jest mniejszym ryzykiem. Najprostszą definicją tego papieru wartościowego jest po prostu dowód pożyczki. Osoba, która wystawia papier wartościowy, jakim jest obligacja, tym samym stwierdza, że staje się dłużnikiem obligatariusza, czyli osoby, która w daną obligację decyduje się inwestować. Dla obligatariusza oznacza to przede wszystkim tyle, że ma prawo do otrzymywania odsetek i zwrotu kapitału.

Obligacja jednak w przeciwieństwie do akcji, nie jest jednoznaczna z posiadaniem praw względem wystawiającego obligację. Nie ma tutaj mowy o współwłasności, zabieraniu głosu podczas zgromadzeń itp. W przekazaniu kapitału spółce nie uczestniczy bank, dokonuje się to na drodze bezpośredniej.

Podstawowy podział obligacji pozwala na wyróżnienie trzech jej rodzajów. Najbardziej wszystkim znane są chyba obligacje skarbowe, które emitowane są przez Skarb Państwa Drugi rodzaj obligacji to papiery wartościowe, których emisariuszami są samorządy terytorialne, natomiast ostatni rodzaj tworzą obligacje prawne. Rządy państw oraz różnego rodzaju organizacje o charakterze ponadnarodowym emitują obligacje, które obarczone są najmniejszym ryzykiem. Faktem jest jednak, że obligacje, w które inwestycja wymaga dużego ryzyka, mogą też przynosić największy dochód. Ci, którzy chcą inwestować, a nie lubią niejasnych sytuacji i wolą mieć bardziej ustabilizowaną pozycję, powinni skusić się właśnie na obligacje. Spokojne podejmowanie odsetek zapewni stały dochód i nie będzie spędzało snu z powiek. Więcej informacji na temat obligacji uzyskać można w serwisie posrednicyfinansowi.pl