Szczególne środki ostrożności wobec singli

Jeszcze parę lat temu niektóre banki, z uwagi na szalejący kryzys finansowy, wydały całkowity zakaz udzielania kredytów osobom samotnym. W miarę upływu czasu stosunek banków wobec singli zmienił się na korzyść tych drugich. Single obecnie mogą się starać o każdego rodzaju kredyt. Nie mają już żadnych ograniczeń tylko z tego tytułu, że są singlami.

Ten zwrot sytuacji miał swoją przyczynę między innymi w tym, że osoby samotne stały się silną grupą społeczną, która cały czas się powiększa. Banki nie mogły zatem zlekceważyć tak dużego grona potencjalnych klientów, dlatego rozszerzyły swoje oferty w taki sposób, aby mogły z nich również skorzystać single. Nie znaczy to jednak, że każda osoba samotna, która złoży wniosek kredytowy otrzyma pozytywną decyzję pracowników instytucji.

W chwili obecnej wszystko zależy bowiem od tego jak dużą stabilizacją finansową może się pochwalić klient. Nie liczy się już to, czy ktoś jest w stanie małżeńskim, czy też nie, ale przede wszystkim to, jak wygląda stan finansowy takiej osoby. Nie oznacza to jednak, że osoba samotna może liczyć na kredyt nawet jeżeli spełni wszystkie wymogi jakie są stawiane parom w trakcie udzielania takiego kredytu. Osoby żyjące samotnie muszą się liczyć bowiem z tym, że będą musiały ponieść dodatkowe koszty uzyskania takiego kredytu w porównaniu do małżonków. Nie można tego w żaden sposób zmienić, przynajmniej na razie.

Banki dbając o swój interes postanowiły bowiem, że osoba samotna może uzyskać kredyt hipoteczny, ale w momencie kiedy jej zabezpieczenie będzie wynosiło jedną czwartą wnioskowanej kwoty (sprawdź kredyty hipoteczne dla singli na kredytydlasingli.pl). Nie jest to niestety jedyne wymaganie. Instytucje bankowe żądają również od takich osób, aby wykupiły dodatkowe ubezpieczenie, które będzie pewnym zabezpieczeniem dla banku na wypadek utraty pracy kredytobiorcy, utraty zdrowia, bądź innych przyczyn losowych, które sprawią że klient nie będzie w tanie przez jakiś czas uzyskiwać deklarowanych dochodów.